Zamawianie

Wiadomości Matematyczne można zamawiać za pośrednictwem
Polskiego Towarzystwa Matematycznego:

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa

Telefon: 022 629 9592
E-mail: zgptm@ptm.org.pl