Tom 47 (2011)

Tom 47 Wiadomości Matematycznych ukaże się w dwóch zeszytach. Wydanie pierwszego planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Spis treści Zeszytu 47 nr 1 – plik do pobrania 

Artykuły przyjęte do tomu 47: