Tom 45 (2009)

Tom 45 Wiadomości Matematycznych ukaże się w dwóch zeszytach. Zeszyt pierwszy wydany został w czerwcu 2009 roku.

Zeszyt drugi wydany został w grudniu 2009 roku.

Zeszyt 45(1)

Spis treści Tomu 45 nr 1 – plik do pobrania 

Zeszyt 45(2)

Artykuły przyjęte dotychczas do druku w Tomie 45 nr 2: