O czasopiśmie

Na stronie internetowej PTM zaczął funkcjonować nowy serwis internetowy Wiadomości Matematycznych. Niniejsza strona przestaje być aktualizowana, archiwum będzie sukcesywnie przenoszone na nową stronę.

Wiadomości Matematyczne zostały założone przez Samuela Dicksteina
w Warszawie w 1897 roku. Do wybuchu II wojny światowej Dickstein zredagował i wydał 47 tomów tego ukazującego się w języku polskim czasopisma. W 1955 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne reaktywowało Wiadomości Matematyczne (ISSN 0373-8302) jako drugą serię tworzonych wówczas Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wiadomości Matematyczne są czasopismem poświęconym matematyce oraz ludziom, którzy ją uprawiają. Publikowane teksty