Komitet Redakcyjny

Redaktor

Krzysztof Ciesielski

Zastępca Redaktora

Tadeusz Nadzieja

Sekretarze Redakcji

Marcin Borkowski, Paweł Mleczko

Dział Recenzji

Maciej Kandulski, Roman Murawski

Krótkie Informacje

Grzegorz Łysik

Komitet Redakcyjny

Piotr Biler, Aleksander Błaszczyk, Dariusz Buraczewski, Piotr Borodulin-Nadzieja, Roman Duda, Grzegorz Gabor, Grzegorz Graff, Rafał Latała, Krzysztof Pawałowski, Paweł Strzelecki, Michał Szurek, Joanna Zwierzyńska, Włodzimierz Zwonek