Dla autorów

Artykuł przeznaczony do publikacji w Wiadomościach Matematycznych można przysyłać na adres pocztowy Redakcji lub drogą elektroniczną na adres wm@ptm.org.pl.