Dla autorów

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy przygotować w plikach pdf, względnie doc lub odt i przesłać do Redakcji lub jednego z członków Komitetu Redakcyjnego. Po zaakceptowaniu materiału do publikacji należy nadesłać treść artykułu w pliku LaTeX ze streszczeniem w języku angielskim. Korespondencję do Redakcji prosimy wysyłać na jej adres elektroniczny wm@ptm.org.pl lub pocztowy:

Wiadomości Matematyczne
Collegium Mathematicum
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań