O czasopiśmie

Na stronie internetowej PTM zaczął funkcjonować nowy serwis internetowy Wiadomości Matematycznych, gdzie umieszczane są tomy od 48 włącznie. Tam też można znaleźć liczne numery archiwalne.

Wiadomości Matematyczne zostały założone przez Samuela Dicksteina
w Warszawie w 1897 roku. Do wybuchu II wojny światowej Dickstein zredagował i wydał 47 tomów tego ukazującego się w języku polskim czasopisma. W 1955 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne reaktywowało Wiadomości Matematyczne (ISSN 0373-8302) jako drugą serię tworzonych wówczas Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wiadomości Matematyczne są czasopismem poświęconym matematyce oraz ludziom, którzy ją uprawiają. Publikowane teksty